Oct
23
2011
0

Google Plus Resim Yükleme ve Sıkıştırma

Dijital foto makinelerinin yaygınlaşması ve çözünürlüğünün artması ile birlikte resimleri saklamak için daha fazla yer gerekiyor.
Çekilen resimler en yüksek kalitede kayıpsız olarak kaydedildiğinde JPEG formatında dahi çok yer kaplayacaktır.

Bir çözüm resimleri %75 oranında saklamak bu şekilde resimler daha az yer kaplayacaktır. Ayrıca göz aradaki farkı anlayamaz.

Google+ hesabınız var ise 2048×2048’e kadar olan görüntülerimizi ücretsiz saklayabiliyoruz.

Aşağıdaki script ile yukarıda bahsedilen işlemleri MATLAB script’i ile yapabiliriz:

Google+ görüntü yükleyecekseniz kaliteyi düşürmeye gerek yok.


dir_input = 'I:\myDocs\My Pictures\2011-10-09_v2\';
dir_output = 'I:\myDocs\My Pictures\2011-10-09_v2\';
resimler = dir([dir_input '*.jpg']);
numresm = size(resimler, 1);

picassa_limit = 2048; % Picassa resim boyutu

for i=1:numresm
imname = [dir_input resimler(i).name];

im = imread(imname);
[rows cols bands] = size(im); % resim boyut bilgilerini al

im = imresize(im, picassa_limit/cols); % Resimleri yeniden ölçeklendir Google+
imwrite(im, imname); % Resimleri kaydet
end

Yaziyi gonderen in: Teknik |

Altyapi WP Temadown Wp Tr Temayapim TheBuckmaker Cevirmen Otel